Palvelut

Terapiaparkilla on Valviran myöntämä lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja Pirkanmaan ja OmaHämeen alueella sekä etäyhteyksin ympäri Suomea.

Lyhytpsykoterapia

Lyhytpsykoterapia on tavoitteellista työskentelyä (useimmiten n. 1 – 20 kerran rajattu kokonaisuus), jossa terapeutti ja asiakas tapaavat yleisimmin viikoittain, hoitojakson kesto on tyypillisesti n. 3 – 6 kk. Koska terapian kesto on rajattu, on tärkeää yhdessä aluksi sopia, mihin tapaamisissa keskitytään ja mihin haetaan muutosta.

Lyhytpsykoterapia on Käypä hoito – suositusten mukainen tutkitusti tehokas hoitomuoto ja monelle lyhytpsykoterapia voi olla riittävä hoitomuoto.

Toisaalta lyhytpsykoterapia voi toimia myös siltana pidempään terapiaan.

Kuten pidemmässä terapiassa, myös lyhytpsykoterapiassa terapeutin ja asiakkaan välinen luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde on itsessään parantava tekijä ja lisäksi se tukee ja mahdollistaa muutosta.

Lyhytpsykoterapialla voidaan lisätä nopeasti asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vähentää mielialaoireilua, siten se sopii moniin mielenterveyden haasteisiin.

Lyhytpsykoterapia soveltuu erityisen hyvin nuorten kanssa työskentelyyn.

Terapiaparkki ja nuoret

Terapiaparkilla on erityistä osaamista nuoruudesta elämänvaiheena sekä nuoruusiän haasteista ja erityisistä tarpeista. Tämä edellyttää laajaa ymmärrystä asioista, jotka vaikuttavat nuorten hyvinvointiin sekä halua edistää nuorten hyvinvointia ja mielen terveyttä. Terapiaparkin terapeuteilla on lisäksi runsaasti kokemusta nuorten kanssa työskentelystä sekä työskentelystä hyvin hankalienkin tilanteiden ja olojen kanssa. Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta nuorten kanssa työskentely on erityisen antoisaa, koska myönteisiä muutoksia voidaan saada hyvinkin nopeasti.

Voit itse nuorena/nuoren vanhempana/nuoren läheisenä tai nuoren työntekijänä ottaa meihin suoraan yhteyttä. Lyhytpsykoterapiatyöskentely voidaan aloittaa nuoren tarpeiden mukaan viivytyksettä. Sujuva yhteistyö niin nuoren mahdollisten verkostojen kuin nuorten läheisten kanssa on nuorelle voimavara, jota arvostamme.

Ryhmät

Terapiaparkin terapeuttiset ryhmät on suunniteltu erityisesti nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja psyykkisten haasteiden hoitamiseen ryhmädynamiikkaa ja vertaisuutta hyödyntämällä. Ryhmät ovat tilattavissa esimerkiksi oppilaitoksiin tai sijaishuoltopaikkoihin tai ne voidaan järjestää Terapiaparkin tilassa Ideaparkissa tai kokonaan/osittain etänä.

  1. Jännittäjien ryhmä: Erityisesti jännitystä ja sosiaalista ahdistusta kokeville suunnattu ryhmä.
  2. Ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivien ryhmä: Tukea tarjoava ryhmä niille, jotka kamppailevat ahdistuksen tai masennuksen kanssa.
  3. Tunnesäätelytaitoryhmä (DKT-pohjainen): Ryhmä, joka keskittyy tunnesäätelyn taitojen kehittämiseen DKT-menetelmän pohjalta.

Lisäksi on mahdollista tilata myös muita teemaryhmiä, kuten viiltelyn hoito/riippuvuuksien psykoterapeuttinen hoito/arjenhallinnan taitoryhmä.

Palveluhinnasto

Yksilöterapia

85 € / 45 minuuttia
(Saatavilla Ideaparkissa tai etänä)

Perhe- ja Pariterapia

130 € / 90 minuuttia
(Saatavilla Ideaparkissa tai etänä)

Ryhmäterapia ja Terapiaparkin palvelut asiakkaan tiloihin Hinta sovitaan erikseen asiakaskohtaisesti.

Arvomme

Eettisyys ja laatuSitoutuminen tarjoamaan eettisesti kestävää ja korkealaatuista terapiatyötä.
KokonaisvaltaisuusUsko ihmisen kokonaisvaltaisuuteen ja kykyyn toipua hankalienkin kokemusten jälkeen.
Monimuotoisuuden kunnioittaminenArvostus erilaisia elämäntarinoita, perhesuhteita, seksuaalisuutta ja sukupuolta kohtaan.
TraumatietoisuusYmmärrys traumaattisten kokemusten vaikutuksesta ihmisen elämään ja vaikutusten sensitiivinen huomioiminen terapiatyöskentelyssä.
Turvallisuus ja luottamusPyrkimys luoda turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö, joka tukee asiakkaan uusien taitojen oppimista ja kasvua.
Yhteistyö ja verkostotTyöskentely yhdessä asiakkaan läheisten ja verkostojen kanssa tunnustaen niiden tärkeyden.
Joustavuus ja saavutettavuusTarjoamme joustavia ja saavutettavia palveluja, kuten etäryhmiä ja lyhytpsykoterapiaa. Edistämme psykoterapian saavutettavuutta kaikille ihmisryhmille.
Asiantuntemus ja kehittyminenHaluamme kehittää omaa osaamistamme, jotta voimme vastata mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin ja rakentaa turvallisen terapiatilan.